Help

PokerStarsin internetpokeriohjelmiston palveluehdot

Print this page

PokerStarsin palveluiden tai tuotteiden loppukäyttäjän ("Käyttäjän") on luettava tämä lisenssisopimus ("Sopimus") kokonaisuudessaan ennen PokerStarsin palveluiden tai tuotteiden käyttämistä. Sopimus on Käyttäjän ja Rational Entertainment Enterprises Limitedin (tässä ”PokerStars”) välinen lainvoimainen sitoumus. PokerStars on osoitteessa www.pokerstars.fi toimivan internetsivuston (”Sivusto”) omistaja ja ylläpitäjä. Sitoutumalla tähän Sopimukseen tiedostat, että PokerStars on osa yritysryhmää. Täten termi "Ryhmä" tarkoittaa kontekstin salliessa PokerStarsia yhdessä tytäryhtiöidensä ja PokerStarsin holding-yhtiön, ja sen kaikkien tytäryhtiöiden, ja kaikkien PokerStarsiin yhteydessä olevien yhtiöiden, sisältäen, mutta ei rajoittuen yhtiöt, jotka tarjoavat palveluita tavaramerkin "Full Tilt Poker", kanssa.

Sopimuksessa mainittujen ehtojen ja edellytyksen lisäksi Käyttäjän on hyvä tutustua PokerStarsin TietosuojakäytäntöönEvästekäytäntöönPokerin sääntöihin sekä muihin Sivustolla jo oleviin tai Sivustolle päivitettäviin ehtoihin ja edellytyksiin. Näiden ehtojen ja edellytysten sekä muiden Käyttäjälle ilmoitettavien toimintalinjausten voimassaolo vahvistetaan tässä.

Alla olevan ”Hyväksyn”-painikkeen painaminen Ohjelmistoa asennettaessa ja Ohjelmiston käyttäminen (alla määritellyin ehdoin) katsotaan tässä sopimuksessa määriteltyjen ehtojen ja edellytysten, PokerStarsin tietosuojakäytännönEvästekäytännön sekä Pokerin sääntöjen hyväksymiseksi. Kaikkia Sivustolla olevia ehtoja ja edellytyksiä voidaan aika ajoin muuttaa kyseisissä ehdoissa ja edellytyksissä sekä alla mainittujen lausekkeiden mukaisesti.

Tässä Sopimuksessa termi "Ohjelmisto" sisältää tietokoneellesi (“PC”) osoitteestawww.pokerstars.net ladattavissa olevan PokerStarsin pokeriohjelmiston (“PC-ohjelmisto”) ja mobiililaitteeseen (sisältäen, mutta ei rajoittuen, kännykkään, PDA:han, tablettiin tai muuntyyppiseen olemassa olevaan, tai myöhemmin kehitettävään, laitteeseen) ("Laite") ladattavissa olevan PokerStarsin mobiilipeliohjelmistosovelluksen ("Mobiiliohjelmisto") sekä myös kaikki pokeriohjelmiston lisäohjelmistot (verkkopohjaiset ohjelmistot ja asiakas/palvelin-ohjelmistot).

1.LISENSSIN LAAJUUS/IMMATERIAALIOMAISUUS

1.1. Tässä Sopimuksessa mainittujen ehtojen ja edellytysten mukaisesti PokerStars antaa käyttäjälle henkilökohtaisen lisenssin asentaa ja käyttää PokerStarsin Ohjelmistoa PC:llä tai Laitteella. Ohjelmistoa saa käyttää PokerStarsin palvelimille kirjautumiseen ja tarjottujen "ilmaisten"/"leikkiraha" pokeripelien ("Pelit") pelaamiseen (Ohjelmisto ja Pelit yhdessä muodostavat "Palvelun").

1.2. Ohjelmiston lisenssin myöntää PokerStars Käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön. Ohjelmistoa eivät saa käyttää (i) alle 18-vuotiaat henkilöt, (ii) omalla hallintoalueellaan lain mukaan alaikäiset henkilöt tai (iii) henkilöt, jotka käyttävät Ohjelmistoa hallintoalueella, jossa laki kieltää sen. PokerStars ei pysty varmistamaan Palvelun laillisuutta tietyllä hallintoalueella. Palvelun käytön laillisuuden varmistaminen on Käyttäjän vastuulla.

1.3. PokerStars pidättää oikeuden pyytää Käyttäjältä koska tahansa todistusta iästä, jotta voidaan varmistaa kaikkien Palvelun käyttäjien täysi-ikäisyys. PokerStars pidättää myös oikeuden peruuttaa tai jäädyttää Käyttäjän tilin ja estää Käyttäjän pääsyn Palveluun tilapäisesti tai lopullisesti, jos Käyttäjä ei esitä hyväksyttävää todistetta iästään, tai jos PokerStars epäilee Käyttäjän olevan alaikäinen.

1.4. PokerStars, sen Ryhmäyhtiöt ja lisenssinantajat, omistavat kaikki Ohjelmiston oikeudet ja Ohjelmiston koodin, rakenteen ja muodon, sisältäen tekijänoikeuden, liikesalaisuudet, immateriaalioikeudet ja muut oikeudet. Et saa, sovellettavien lakien rajoissa:

 • (a) kopioida, jakaa, julkaista, takaisinmallintaa, palauttaa alkuperäiselle ohjelmointikielelle, purkaa, muokata tai kääntää Ohjelmistoa tai sen koodia. Ohjelmiston lähdekoodia ei myöskään saa yrittää selvittää jäljittelevien ohjelmistojen luomiseksi;

 • (b) myydä, luovuttaa, alilisensioida, siirtää, jakaa tai vuokrata Ohjelmistoa;

 • (c) antaa Ohjelmistoa kolmannen osapuolen käyttöön tietokoneverkon kautta tai muutoin;

 • (d) viedä Ohjelmistoa toiseen maahan (fyysisin tai elektronisin keinoin); tai

 • (e) käyttää Ohjelmistoa tavalla, jonka sovellettavat lait ja säädökset kieltävät.

(Kaikki yllä mainitut katsotaan ”Luvattomaksi käytöksi”).

PokerStars, sekä sen Ryhmän yhtiöt ja lisenssinantajat, pidättävät kaikki oikeudet, joita ei ole tässä erikseen myönnetty Käyttäjälle, sekä kaikki oikeudet koskien Ohjelmistoa.

Käyttäjä myöntää olevansa yksin vastuussa kaikista vahingoista ja kustannuksista, joita Ohjelmiston Luvattomasta käytöstä voi aiheutua. Käyttäjän on ilmoitettava PokerStarsille välittömästi Luvattomasta käytöstä. Käyttäjän on tällöin autettava PokerStarsia kohtuullisessa määrin kaikissa tutkimuksissa, joita PokerStars Käyttäjän antamien tietojen pohjalta tekee.

1.5. Termit ”PokerStars”, domainit "pokerstars.net" sekä "pokerstarsmobile.net" sekä kaikki muut tavara- ja palvelumerkit, tuotenimet ja/tai domainnimet, joita PokerStars käyttää Sivustossa ja/tai Ohjelmistossa ("Tavaramerkit") kuuluvat PokerStarsille, sekä sen Ryhmäyhtiöille tai sen lisenssinantajille. Tavaramerkkien omistajat pidättävät kaikki oikeudet tavaramerkkeihinsä. Lisäksi Sivuston kaikki muu sisältö mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, Ohjelmisto, kuvat, grafiikka, valokuvat, animaatiot, videot, musiikki, ääni ja teksti ("Sivuston sisältö") kuuluu PokerStarsille, ja/tai sen Ryhmäyhtiöille ja/tai lisenssinantajille. Sivuston sisältöä suojaavat tekijänoikeus- tai muut immateriaalioikeuslait tai oikeudet. Käyttäjä myöntää, ettei Palvelun ja Sivuston käyttö oikeuta Sivuston sisällön ja/tai Tavaramerkkien, tai niiden osien käyttöön. Käyttäjä ei saa missään tapauksessa käyttää Sivuston sisältöä ja/tai Tavaramerkkejä ilman PokerStarsin kirjallista lupaa.

Lisäksi Käyttäjä suostuu olemaan tekemättä mitään vahingoittavaa, tai mahdollisesti vahingoittavaa, PokerStarsin, ja sen Ryhmän yhtiöiden ja/tai lisenssinantajien, omistamille oikeuksille, sisältäen immateriaalioikeudet, Tavaramerkit ja Sivuston sisällön. Lisäksi Käyttäjä suostuu olemaan vahingoittamatta PokerStarsin, ja sen Ryhmän yhtiöiden, työntekijöiden, johtajien, toimistovirkailijoiden ja konsultanttien, mainetta.

1.6. Käyttäjä vakuuttaa, että Sivuston tai Palvelun yhteydessä käyttämänsä nimet tai kuvat (esimerkiksi käyttäjänimi ja pelaajakuva) eivät loukkaa minkään kolmannen osapuolen immateriaali-, intimiteetti- tai muita oikeuksia. Käyttäjä antaa täten PokerStarsille, ja sen Ryhmälle, maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, siirrettävän, rojaltivapaan ja alilisensoitavan oikeuden käyttää näitä nimiä ja kuvia Sivuston tai Palvelun yhteydessä missä tahansa tarkoituksessa Tietosuojakäytäntöjemme mukaisesti.

VIRTUAALISTEN PELIMERKKIEN OSTAMINEN

PokerStars on tehnyt sopimuksen Rational Socialin kanssa Palvelussa käytettävien Virtuaalisten pelimerkkien tarjoamisesta ja operoimisesta. Ostaessasi Virtuaalisia pelimerkkejä käytettäväksi Palvelussa teet sopimuksen suoraan Rational Socialin kanssa.

1A.1. Käyttäessäsi Palvelua voit "ansaita" tai "ostaa" Virtuaalisia pelimerkkejä käytettäväksi Palvelussa. Myönnät täten, että näitä "reaalimaailman" termejä käytetään vain kuvainnollisesti, ja että sinulla ei ole mitään oikeutta Peleissä oleviin Virtuaalisiin pelimerkkeihin, "ansaittuihin" Peleissä tai "ostettuna" Rational Socialilta, tai muihin tiliin liitettyihin tai Palveluun tallennettuihin ominaisuuksiin. Käyttäjätililläsi näkyvä "virtuaalisen valuutan" saldo ei vastaa mitään reaalimaailman saldoa tai ilmaise mitään sisällytettyä arvoa.

1A.2. Rational Social kieltää, eikä tunnusta Virtuaalisten pelimerkkien siirtoja, jotka on toimeenpantu Palvelun ulkopuolella, eikä mitään Palvelun tuotteiden myyntejä, lahjoituksia tai vaihtoja "reaalimaailmassa" ilman Rational Socialin kirjallista vahvistusta. Lisäksi et voi alilisensoida, vaihtaa, myydä tai yrittää myydä Virtuaalisia pelimerkkejä millään arvolla Pelin ulkopuolella. Kaikki nämä siirrot, tai siirron yritykset, ovat kiellettyjä ja pätemättömiä, ja saattavat johtaa Käyttäjätilisi sulkemiseen PokerStarsin toimesta. Lisäksi tiedostat, että me saatamme ryhtyä oikeustoimiin sinua vastaan tällaisista Virtuaalisten pelimerkkien siirroista, tai siirron yrityksistä, Palvelun ulkopuolella johtuvista vahingoista.

1A.3. Voit ostaa lisenssin Virtuaalisten pelimerkkien käyttämiseen vierailemalla Palvelun ostosivulla ja tarjoamalla laskutustietosi, vahvistamalla ostoksesi yksityiskohdat ja vahvistamalla suostumuksesi tähän Sopimukseen.

1A.4. Kun ostat lisenssin Virtuaalisiin pelimerkkeihin, saatamme lähettää sinulle vahvistussähköpostin, joka sisältää tilaamiesi Virtuaalisten pelimerkkien tiedot. Tarkasta vahvistussähköpostin tiedot mahdollisimman nopeasti ja säilytä kopio sähköpostista. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä asiakaspalveluun. Rational Social säilyttää tapahtumien tiedot kyselyitä varten.

1A.5. Virtuaalisten pelimerkkien ostamisessa tilauksesi edustaa tarjousta meille lisenssin ostamiseen Virtuaalisiin pelimerkkeihin. Hyväksymme tarjouksen, kun saatamme Virtuaaliset pelimerkit saataville tilillesi käytettäväksi Peleissämme ("Hyväksyntä"). Lisenssisi Virtuaalisiin pelimerkkeihin käytettäväksi Peleissämme on Rational Socialin tarjoama palvelu, joka astuu voimaan Rational Socialin Hyväksynnän myötä. Rational Social ei myönnä hyvitystä lisenssin ostosta Virtuaalisten pelimerkkien käyttämiseen.

1A.6. Rational Social saattaa tarkastaa Palvelun ja sinulle Palvelun kautta lisensoitavien Virtuaalisten pelimerkkien hinnat milloin tahansa. Tiedostat, että Rational Socialin ei tarvitse tarjota hyvitystä mistään syystä, ja että et vastaanota rahaa tai muuta kompensaatiota käyttämättömistä Virtuaalisista pelimerkeistä, kun Käyttäjätilisi suljetaan vapaaehtoisesti tai pakkokeinoin.

1A.7. Epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon, että lisenssin ostaminen Virtuaalisten pelimerkkien käyttämiseksi ei oikeuta sinua mihinkään muihin, kuin lisenssin osoittamiin oikeuksiin. Lisäksi ostettu lisenssi voidaan siirtää vain lisenssin ehtojen mukaisesti, eikä lisenssiä voi lunastaa, myydä, siirtää, luovuttaa, liisata, vuokrata tai muutoin järjestää korvausta vastaan.

2.EI TAKUITA

2.1. Ohjelmisto tarjotaan ”SELLAISENA KUIN SE ON”. PokerStars ei anna minkäänlaisia suorasti tai epäsuorasti ilmaistuja takuita tai lausuntoja liittyen seuraaviin: Ohjelmiston laatu, Ohjelmiston sopivuus tiettyyn käyttötarkoitukseen, Ohjelmiston täydellisyys tai Ohjelmiston tarkkuus.

2.2. PokerStars pyrkii tarjoamaan mahdollisimman hyvälaatuisen ja turvallisen palvelun. Tästä huolimatta PokerStars ei takaa, että Palvelu on häiriötön, oikea-aikainen tai virheetön; että virheet korjataan tai että Ohjelmisto ja Sivusto eivät sisällä viruksia, ohjelmointivirheitä tai muuta haitallista sisältöä.

2.3. PokerStars pidättää oikeuden jäädyttää, lopettaa, muuttaa tai lisätä ominaisuuksia Palveluun oman harkintansa mukaan. Nämä muutokset voivat astua voimaan välittömästi ja ilman eri ilmoitusta Käyttäjälle, mikäli PokerStars katsoo muutokset tarpeelliseksi, sisältäen esimerkiksi tapaukset, joissa vastaanotamme tiedon, että Käyttäjä on tehnyt henkilökohtaisen porttikieltosopimuksen minkä tahansa pelitarjoajan kanssa, tai jos katsomme muutoksen tarpeelliseksi Ohjelmiston hallinnan, ylläpidon tai päivityksen vuoksi. PokerStars ei ole millään tavalla vastuussa näistä päätöksistä mahdollisesti johtuvista menetyksistä.

3.Toimivalta

PokerStars pidättää oikeuden myöntää, ylläpitää ja sulkea Käyttäjän tili Sivustolla. Käyttäjän tiliin, Palvelun käyttöön sekä riitatilanteisiin liittyvät PokerStarsin johdon päätökset ovat lopullisia, eikä niistä voi valittaa.

4.KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Käyttäjä vakuuttaa, myöntää ja sitoutuu seuraavaan ennen Palvelun käyttöä ja Palvelua käyttäessään:

4.1. että käyttää Palvelua oman harkintansa ja päätöksensä mukaisesti omalla riskillään;

4.2. että Käyttäjän on annettava meille tiettyjä henkilötietoja (mukaanlukien tietoja Virtuaalisten pelimerkkien hankkimiseen käytettävistä maksutavoista) sekä myönnettävä lupa paikannuspalveluiden (LBS) käyttöön, Käyttäjän sijainnin tunnistamiseksi, Palvelun käyttöä varten Mobiiliohjelmiston kautta. PokerStars käsittelee henkilökohtaisia tietojasi noudattaen Maltan tietosuojalakeja ja -säädöksiä, Tietosuojakäytäntöjemme mukaisesti, ja niissä mainitulla tavalla.

4.3. että olet yksin vastuussa Palvelun käyttämiseen vaadituista telekommunikointi- ja internetyhteyksistä, joihin PokerStars ei voi vaikuttaa. PokerStars ei vastaa yhteyshäiriöistä johtuvista kustannuksista.

4.4. että Käyttäjä on yksin vastuussa mahdollisista veroista, joita Palveluiden käytöstä myönnettävien raha- tai muiden palkintovoittojen maksuun liittyy.

4.5. että et saa käyttää Palvelua taloudellisen hyödyn tai muun rahallisen edun tavoitteluun, vastaanottamiseen tai siirron järjestämiseen itsellesi tai kolmannelle osapuolelle (riippumatta siitä, toimiiko tämä puolestasi vai ei).. Merkeillä ei ole arvoa itsessään, eikä niitä voi siirtää tai vaihtaa Käyttäjätileillä muutoin kuin noudattaen siirtokäytäntöjämme. Lisäksi näitä Virtuaalisia pelimerkkejä ei voi lunastaa "oikeaksi" valuutaksi tai palkinnoksi.
Et täten saa alilisensoida, vuokrata, liisata, myydä, vaihtaa, lahjoittaa, luovuttaa tai muutoin siirtää Käyttäjätiliäsi, tai siihen liittyviä Virtuaalisia pelimerkkejä, kolmannelle osapuolelle

4.6. että Käyttäjä on vähintään 18-vuotias, eikä Käyttäjällä ole tällä hetkellä henkilökohtaista porttikieltoa millekään internet- tai mobiilipelisivustolle. Lisäksi Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan PokerStarsille välittömästi, jos Käyttäjä tekee henkilökohtaisen porttikieltosopimuksen minkä tahansa pelitarjoajan kanssa.

5 KIELLETTY KÄYTTÖ

5.1. OHJELMISTON MUOKKAUS Käyttäjä ei saa yrittää muokata, palauttaa takaisin alkuperäiselle ohjelmointikielelle, takaisinmallintaa tai purkaa Ohjelmistoa millään tavalla.

5.2. HENKILÖKOHTAINEN KÄYTTÖ Palvelu on tarkoitettu vain Käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön ainoastaan huvitustarkoituksessa. Käyttäjä ei saa pelata rahasta eikä käyttää Palvelua taloudellisen tai muun rahallisen edun tavoitteluun. Käyttäjän PokerStarsille antamien tietojen on oltava täydellisiä ja totuudenmukaisia. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan PokerStarsille tietojen muuttumisesta.

5.3. KOLLUUSIO Käyttäjien välinen yhteispeli (mm. paljastamalla taskukortit tai muulla menetelmällä) on ehdottomasti kiellettyä. PokerStars pidättää oikeuden muiden keinojen lisäksi määrätä pelipaikat tai kieltää Käyttäjää pelaamasta tietyssä pöydässä tai turnauksessa. PokerStars voi myös kieltää kahta Käyttäjää pelaamasta samassa pöydässä tai turnauksessa. Lisäksi PokerStars pidättää oikeuden katsoa sopimusrikkeeksi pelaajien (Käyttäjät mukaan lukien) välinen yhteispeli. Yhteispelin seurauksista riippumatta PokerStarsilla on tällöin oikeus lopettaa Käyttäjän tili.

5.4. KIELLETYT APUOHJELMAT (EPA-OHJELMAT) PokerStars kieltää sellaisten ulkoisten apuohjelmien (”EPA-ohjelmien”) käytön, jotka on suunniteltu antamaan pelaajille ”epäreiluja etuja”. PokerStarsin määritelmän mukaan "Ulkoinen" tarkoittaa tässä yhteydessä muita kuin PokerStarsin tarjoamia tietokoneohjelmistoja sekä tietokantoja tai profiileja (esim. internetsivustoja ja tilauspalveluja). PokerStarsin määritelmän mukaan ”Epäreilu etu” saavutetaan, kun Käyttäjä saa tietoonsa tai kerää tietoja sellaisista pelaajista, joita vastaan Käyttäjä ei ole henkilökohtaisesti pelannut. Suosittelemme tutustumaan Kiellettyjen internetohjelmien usein kysyttyihin kysymyksiimme.

5.5. AUTOMAATTISET PELAAJAT (BOTIT) Keinoälyn, muiden muassa "robottien", käyttö on ehdottomasti kielletty Palvelussa. Käyttäjän on suoritettava henkilökohtaisesti kaikki Palveluun liittyvät toiminnot Ohjelmiston käyttöliittymän kautta.

5.6. Käyttäjä myöntää, että PokerStars saa ryhtyä toimiin tunnistaakseen ja estääkseen kiellettyjen EPA-ohjelmien käytön. Näihin toimiin kuuluu muun muassa PokerStarsin Ohjelmiston kanssa samaan aikaan käynnissä olevien ohjelmien tutkiminen Käyttäjän tietokoneelta tai laitteelta. Suostut olemaan yrittämättä ohittaa, häiritä, tai estää näiden toimien suorittamisen, sisältäen, mutta ei rajoittuen, kolmannen osapuolen ohjelmistojen käyttämisen tarkoituksena ohittaa, häiritä tai estää näiden toimien suorittaminen.

5.7. PELIMERKKIEN LUOVUTUS (CHIP-DUMPING) Pelimerkkien luovutus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että Käyttäjä tahallaan häviää käden luovuttaakseen pelimerkkinsä toiselle Käyttäjälle. Jos Käyttäjä osallistuu, tai yrittää osallistua, pelimerkkien luovuttamiseen toiselle pelaajalle Palvelua käyttäessään, hänen käyttöoikeutensa Palveluun voidaan peruuttaa ja Käyttäjän tili sulkea välittömästi. Tällaisissa tapauksissa PokerStars ei ole millään tavalla vastuussa Käyttäjän tilillä olevien merkkien hyvittämisestä tai palauttamisesta takaisin Käyttäjälle.

5.8. PETOLLINEN TOIMINTA Jos PokerStars huomaa Käyttäjän osallistuneen tai yrittäneen osallistua vilpilliseen, laittomaan, epärehelliseen tai sopimattomaan toimintaan Palvelua käyttäessään, se pidättää oikeuden ryhtyä parhaiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Vilpilliseksi toiminnaksi lasketaan muiden muassa yllä mainittuun toimintaan tai muuhun pelin manipulointiin osallistuminen. Toimenpiteitä voivat olla:

 1. Käyttäjän pääsyn Palveluun välitön estäminen,
 2. Käyttäjän tilillä olevien merkkien takavarikointi,
 3. Käyttäjän tilin sulkeminen ja/tai
 4. oikeustoimenpiteisiin ryhtyminen Käyttäjää vastaan.

6.LOUKKAAVA KIELENKÄYTTÖ TAI SISÄLTÖ

Käyttäjä ei saa lähettää Palvelun Chat-toiminnon tai pelaajan kuva -toiminnon kautta tai PokerStarsin henkilökunnan kanssa käymässään kirjeenvaihdossa laitonta, säädytöntä, rasistista, siveetöntä, loukkaavaa, herjaavaa, uhkaavaa tai muuta lainvastaista tai yleisesti loukkaavana pidettävää materiaalia.

7.SOPIMUSRIKKOMUKSET

7.1. Muita oikeuksiaan kyseenalaistamatta, jos Käyttäjä rikkoo mitä tahansa Sopimuksessa määritettyä ehtoa, tai sen osaa, PokerStars, tai muu sen Ryhmään kuuluva yhtiö, joka tarjoaa palveluita Käyttäjälle, pidättää oikeuden ryhtyä sopiviksi katsomiin toimenpiteisiin, kuten tämän Sopimuksen, tai muun Käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen, lakkauttamiseen, sisältäen Käyttäjän pääsyn välittömän sulkemisen Palveluun, tai muuhun Ryhmän tarjoamaan palveluun, Käyttäjän tilin sulkemisen Sivustolla, tai muulla Ryhmän operoimalla sivustolla, ja/tai oikeustoimenpiteisiin ryhtymiseen Käyttäjää vastaan.

7.2. Käyttäjä suostuu vapauttamaan PokerStarsin, Ryhmän, ja sen osakkeenomistajat, johtajat ja työntekijät vastuusta, puolustamaan ja pitämään heitä syyttöminä kaikkiin alla luetelluista syistä johtuviin vaateisiin, maksuvelvollisuuksiin, vahingonkorvauksiin, menetyksiin ja kuluihin mukaan lukien oikeudenkäyntikulut sekä muut kulut, jotka saattavat johtua:

 • 7.2.1. Käyttäjän osittaisestakin sopimusrikkomuksesta;

 • 7.2.2. kolmannen osapuolen oikeuksien tai lain rikkominen; ja

 • 7.2.3. Palvelun käytöstä johtuvat vaateet, kun Palvelua käyttää Käyttäjä itse tai kolmas osapuoli Käyttäjän Kirjautumistunnuksilla (määritelty alla) silloinkin, kun Käyttäjä ei ole antanut lupaa Kirjautumistunnustensa käyttöön.

8.VASTUUNJAKO

PokerStars, tai muu Ryhmän jäsen, ei ole missään olosuhteissa, laiminlyönninkään takia, vastuussa Palvelun käytöstä (tai väärinkäytöstä) johtuvista suorista, epäsuorista, välillisistä, satunnais- tai erityiskustannuksista mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, liikevoittojen menetykset, liiketoiminnan keskeytyminen, liiketietojen katoaminen tai muut rahalliset tappiot riippumatta siitä, onko PokerStars ollut tietoinen korvausvaateiden mahdollisuudesta.

9. TURVALLISUUS JA KÄYTTÄJÄN TILI

9.1. Jokaiseen Käyttäjätiliin yhdistetään henkilökohtaiset kirjautumistiedot (”Kirjautumistiedot”), jotka koostuvat yksilöllisestä Käyttäjänimestä (”Käyttäjänimi”), henkilökohtaisesta ja salaisesta salasanasta (”Salasana”) sekä vapaaehtoisesta numeroista koostuvasta tunnistamismenetelmästä. Käyttäjällä on velvollisuus valita Käyttäjänimi ja Salasana Kirjautumistietoihin liittyvien sääntöjen mukaisesti.

9.2. Käyttäjä myöntää olevansa itse vastuussa kaikesta Palvelun käytöstä, joka tapahtuu hänen Kirjautumistiedoillaan. Käyttäjä sitoutuu myös pitämään Kirjautumistietonsa salaisina. Käyttäjä ei myöskään saa sallia toisen henkilön käyttää Palvelua Käyttäjätilillään.

9.3. Käyttäjän velvollisuus on pitää Kirjautumistietonsa salaisina ja luottamuksellisina kaikkina aikoina. Käyttäjä sitoutuu ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin tämän varmistamiseksi. Kirjautumistietojen luvaton käyttö on Käyttäjän vastuulla. Tässäkin tapauksessa Käyttäjän itsensä katsotaan käyttäneen Palvelua. Kaikki luvattomastakin käytöstä johtuvat vaateet kohdistetaan Käyttäjälle.

9.4. Käyttäjällä saa olla vain yksi käyttäjätili PokerStarsissa, eikä Käyttäjä saa käyttää Palvelua muiden tilien kautta. Käyttäjä ei saa avata useita tilejä PokerStarsilla. Jos PokerStars saa tietoonsa Käyttäjän avaamat ylimääräiset tilit, PokerStars saattaa sulkea ylimääräiset tilit välittömästi ilman eri ilmoitusta.

9.5. Käyttäjä ei voi panostaa (merkeillä) Palvelussa PokerStars-tilin merkkisaldon ylittävää summaa.

9.6. PokerStars pidättää oikeuden tarkistaa Käyttäjän henkilötiedot. Tarkistukseen voidaan käyttää ulkopuolisia palveluja ja tarkistukset tehdään niiden tietojen pohjalta, jotka Käyttäjä antoi Palveluun rekisteröityessään.

9.7.Kuitenkin heikentämättä mitään tässä mainittua, tiedostat ja myönnät että sinulle ei ole mitään omistusoikeutta Käyttäjätiliisi, ja kaikki Käyttäjätiliisi liittyvät oikeudet ovat aina PokerStarsin omistuksessa.

10. KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMISTOT

10.1. Ohjelmisto sisältää, komponentteina, kolmannen osapuolen ohjelmistoja, kuten OpenSSL Projectin kehittämän ohjelmiston, jota käytetään OpenSSL Toolkitissä (http://www.openssl.org); Eric Youngin (eay@cryptsoft.com) kirjoittaman salausohjelmiston, Eric S. Raymondin kirjoittaman ungif-ohjelmiston, Peter Steinbergin (steipete@gmail.com) kirjoittaman PSTCollectionView-ohjelmiston ja fonttiohjelmiston, jonka lisensoija tai sen alihankkija on patentoinut ja joka noudattaa Yhdysvaltojen ja muiden lainkäyttöalueiden tekijänoikeuslakeja (“Lisensoitu Ohjelmisto”).

10.2. Käyttäjän Lisensoidun Ohjelmiston käytön on noudatettava kaikkia tämän Sopimuksen ehtoja ja edellytyksiä.

10.3. Lisensoitua Ohjelmistoa ei saa muuttaa tai irrottaa Ohjelmistosta.

10.4. Käyttäjän käyttö on rajoitettu "Sisäiseen käyttöön", joka tarkoittaa Lisensoidun Ohjelmiston käyttöä ainoastaan Käyttäjän normaaliin sisäiseen liiketoimintaan tai henkilökohtaiseen käyttöön, ei jälleenmyyntiin, alilisensointiin tai jakeluun. "Normaali sisäinen liiketoimintakäyttö" tarkoittaa Loppukäyttäjän, joka on oikeushenkilö, kyseisen Käyttäjän, tai sen työntekijöiden tai valtuutettujen asiamiesten, käyttöä Käyttäjän normaaliin sisäiseen liiketoimintaan. "Normaali henkilökohtainen käyttö" tarkoittaa Käyttäjän, joka on yksilö, kyseisen Käyttäjän, tai kyseisen Käyttäjän kotitalouden jäsenen, käyttöä Käyttäjän sisäisiin henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Käyttäjän on ilmoitettava kaikille näille työntekijöille, asiamiehille ja kotitalouden jäsenille tämän Sopimuksen ehdot ja edellytykset.

10.5. Kaikki oikeudet, joita ei ole myönnetty Lisensoidussa Ohjelmistossa, pidätetään.

10.6. OpenSSL Project ja Eric Young tarjoavat The OpenSSL Toolkitin ja salausohjelmiston "sellaisenaan" ilman mitään suoria tai epäsuoria takuita, kuten epäsuoria takuita kaupankäyntiin tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuudesta. OpenSSL Project, Eric Young ja heidän avustajansa eivät ole missään tapauksessa vastuussa mistään millä tahansa tavalla tai minkään vastuuteorian (sopimus, velvoite, vahinko, sisältäen huolimattomuuden) mukaisesti aiheutuneesta suorasta, epäsuorasta, oheis-, erityis-, malli-, tai välillisestä vahingosta (sisältäen, mutta ei rajoittuen, korvaavien tuotteiden tai palveluiden hankkimisen; käytön, tietojen tai voittojen menetyksen tai liiketoiminnan keskeytymisen), joka johtuu OpenSSL Toolkitin tai salausohjelmiston käytöstä, vaikka heille olisi ilmoitettu tällaisen vahingon mahdollisuudesta.

11. RIITATILANTEET

Käyttäjä hyväksyy, että pelien historiatiedot talletetaan PokerStarsin palvelimille. Jos Käyttäjän tietokoneella näytettyjen korttien ja PokerStarsin palvelimelle tallennettujen pelitietojen välillä on eroavaisuuksia, PokerStarsin palvelimella oleva tieto on voimassa. Käyttäjä hyväksyy, että Ohjelmiston "Välitön käsihistoria" ja "Käsien uusinta"-ominaisuudet eivät ole käden virallinen historiatieto.

12. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

PokerStars pidättää oikeuden päivittää ja muokata tätä Sopimusta tai mitä tahansa sen osaa ilman ennakkoilmoitusta. Kumppani sitoutuu uuden Sopimuksen noudattamiseen 14 päivää sen jälkeen, kun se on julkaistu Sivustossa. Tämän vuoksi PokerStars kehottaa sinua vierailemaan Sivustolla säännöllisesti ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevan Sopimusversion ehdot ja edellytykset. Sivuston käyttäminen katsotaan Sopimukseen tehtyjen muutosten hyväksymiseksi.

13. SOVELLETTAVA LAKI

Sopimukseen ja siihen liittyviin asioihin sovelletaan Maltan lakeja. Sinä hyväksyt peruuttamattomasti sen, että Maltan tuomioistuimella on yksinomainen tuomiovalta kaikkiin vaateisiin, riitatilanteisiin ja epäselvyyksiin, jotka liittyvät Sopimukseen, ja siihen liittyviin asioihin. Lisäksi luovut peruuttamattomasti kaikista valitusoikeuksista Maltan tuomioistuimien päätöksiin liittyen, etkä vetoa siihen, että asia on käsitelty väärässä tai lainvoimattomassa tuomioistuimessa. Mikään tässä kohdassa ei rajoita PokerStarsin oikeutta ryhtyä oikeustoimiin sinua vastaan missään muussa lainvoimaisessa tuomioistuimessa, eivätkä samanaikaiset tai eriaikaiset oikeustoimet missään muussa tuomioistuimessa estä oikeustoimia muissa tuomioistuimissa lainkäyttöalueiden lakien sallimissa rajoissa.

14. SOPIMUSEHTOJEN ERILLISYYS

Jos jokin tämän Sopimuksen ehto on nyt tai myöhemmässä vaiheessa laiton, pätemätön tai kannekelvoton millä tahansa hallintoalueella, se ei vaikuta muiden ehtojen lainvoimaisuuteen sillä tai muullakaan hallintoalueella.

15. OIKEUDEN LUOVUTUS

PokerStars pidättää oikeuden luovuttaa Sopimus kolmannelle osapuolelle kokonaisuudessaan tai osittain ilman ennakkoilmoitusta. Käyttäjä ei voi luovuttaa Sopimuksessa mainittuja oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan eteenpäin.

16. MUUTA

16.1. Tässä Sopimuksessa mainittujen ehtojen peruuttaminen (mukaan lukien PokerStarsin epäonnistuminen Sopimuksen ehtojen noudattamisessa) ei velvoita PokerStarsia luopumaan oikeuksistaan muiden Sopimuksessa mainittujen ehtojen suhteen.

16.2. Mikään tässä Sopimuksessa mainittu ei anna minkäänlaisia oikeuksia tai muita etuisuuksia kolmansille osapuolille, jotka eivät ole mukana tässä Sopimuksessa, paitsi Rational Socialille ja Ryhmän sisäisille yhtiöille.

16.3. Mikään Sopimuksessa mainittu ei luo PokerStarsin ja Käyttäjän välille kumppanuuteen, edustukseen, omaisuudenhoitoon, luottamukseen tai yhteistyöhön perustuvaa suhdetta.

16.4. Tämä Sopimus sääntelee kokonaisuudessaan Käyttäjän ja PokerStarsin välistä suhdetta Palveluun liittyen ja korvaa kaikki aiemmat viralliset ja epäviralliset sopimukset tai järjestelyt Käyttäjän ja PokerStarsin välillä.

16.5. Käyttäjän on tarjottava täydelliset ja totuudenmukaiset tiedot PokerStarsille Palvelun käytön yhteydessä kaikkina aikoina Tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

16.6. Jos tämän Sopimuksen käännettyjen versioiden ja englanninkielisen version välillä on ristiriitaisuuksia, englanninkielinen versio on lainvoimainen.

Copyright © 2000-2014 Rational Intellectual Holdings Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.
OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Kaikki oikeudet pidätetään.
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Kaikki oikeudet pidätetään.
PSTCollectionView:
Copyright (c) 2012-2013 Peter Steinberger steipete@gmail.com
ungif:
GIFLIB distribution Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

Lisätietoja on osoitteessa www.pokerstars.net

PokerStarsiin voi ottaa yhteyttä sähköpostitse: support@pokerstars.net

Erikoistarjoukset

PokerStars tarjoaa erikoistarjouksia vuoden ympäri. Rahapalkintoja, paikkoja parhaisiin livetapahtumiin ja paljon muuta täysin ilmaiseksi.

Erikoistarjoukset

Lataus

Rekisteröidy maailman suurimmalle pokerisivustolle ja nauti PokerStars.netistä laajalla valikoimalla eri alustoja ilmaiseksi.

Lataus